ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Sự khác biệt tại trung tâm bilass

Lợi ích sau khóa học

Khóa học thanh nhạc cơ bản

Phần 1: Những điều cơ bản

Buổi 1

Guitar đệm hát là gì? Làm quen với nhịp phách

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 2 + 3

Làm thế nào để mua một cây Guitar tốt?

 • Tổng quan về lệ phí
 • Hướng dẫn cài đặt
 • Hướng dẫn
 • Bổ sung

Buổi 4

Các phụ kiện đi kèm với Guitar. Nên chơi bằng móng ( Pick ) hay bằng tay?

 • Tìm hiểu quy định
 • Hướng dẫn thủ tục ban đầu
 • Hướng dẫn
 • Tìm hiểu

Buổi 5

Thay dây, lên dây và cách bảo quản

 • Hướng dẫn cài đặt và tạo mới
 • Hướng dẫn khai báo
 • Thực hành
 • Bài tập
Phần 2 : Điệu Surf nhanh và chậm và những hợp âm chặn đầu tiên

Buổi 6

Tập rải Surf chậm với vòng G cơ bản bằng bài Remember when

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 7

Hợp âm chặn đầu tiên và làm thế nào để chơi chuẩn

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 8

Tập thêm với bài Hòn đá cô đơn và làm quen với vòng thần thánh Canon C

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 9

Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 10

Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 10

Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 12

Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Buổi 13

Làm quen với hợp âm chặn thứ nhất (F) và tập quạt chả với bài Forever

 • Quy định chung
 • Hướng dẫn và thực hành
 • Những sai sót

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 23/10/2019

18h30 – 21h00
(Thứ 2, 4, 6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K118
Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K119
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 23/10/2019

18h30 – 21h00
(Thứ 2, 4, 6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K118
Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K119
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K119
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K119
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Đà Nẵng Khai giảng: 20/10/2020

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 23/10/2020

18h30 – 21h00
(Thứ 2, 4, 6)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh TP HCM Khai giảng: 23/10/2019

18h30 – 21h00
(Thứ 2, 4, 6)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Gia Lai Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hội An Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 – 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học Thanh Nhạc Cơ Bản |  Mã lớp: TNCB – K20
Thời lượng khóa học: 11 – 13 buổi

 TẶNG NGAY 500.000 ĐỒNG

* GIẢM THÊM 30% CHO NHÓM TỪ 5 NGƯỜI

* MIỄN PHÍ KHÓA GUITAR

* MIỄN PHÍ KHÓA PIANO