10 Nguyên Tắc Hợp Tác

10 NGUYÊN TẮC HỢP TÁC

1. Thái độ tích cực (Positive Attitude)
2. Trái tim nhiệt huyết (Servant Heart)
3. Tiềm năng tăng trưởng (Growth Potential)
4. Hoàn tất sự cam kết (Follow Through)
5. Lòng trung thành (Loyalty)
6. Kỷ luật (Discipline)
7. Khả năng phục hồi (Resiliency)
8. Chính trực (Integrity)
9. Người nhìn vào bức tranh lớn (Big Picture Person)
10. Lòng biết ơn (Gratitude)

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *